Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (noodzakelijk), voor u geselecteerde inhoud te presenteren (voorkeuren), om de bezoeken aan onze website te analyseren (statistieken) en om u ook op andere websites onze beste speciale aanbiedingen aan te bieden (marketing).

Door te klikken op „Alle accepteren“ gaat u akkoord met het gebruik van cookies. U kunt de cookies individueel selecteren en accepteren door te klikken op "Configuratie opslaan". U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde in de voettekst onder "Cookie-instellingen" wijzigen of herroepen. U vindt gedetailleerde informatie in ons Privacybeleid.

Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Toelichting over de bescherming van persoonsgegevens

1) Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene uitleg

De volgende uitleg geeft u een eenvoudig overzicht over dat wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. De persoonsgegevens omvatten alle data waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Een uitgebreide informatie betreffende het thema gegevensbescherning, vind u in onze onderstaande toelichting op gegevensbescherming.

Verzameling van persoonsgegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van persoonsgegevens op deze website?

Het verwerken van data op deze website geschiedt door de beheerder(s). De contactgegevens vindt u onder de button “Impressum”

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door u aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier. Daarnaast wordt data verzameld door ons IT systeem. Deze bestaan vooral uit technische gegevens, bijvoorbeeld gebruik van welke internetbrowser, sturingsprogramma of tijdstip van bezoek van onze site. Die verzameling gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor wordt deze data gebruikt?

Een deel van de data wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en vlekkeloos werkende website te kunnen waarborgen. Andere gegevens geven ons mogelijkheden om gebruiksanalyses uit te voeren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos inlichtingen op te vragen over de herkomst, het gebruik, ontvanger(s) van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast hebt u te allen tijde het recht op rectificatie, blokkeren of verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen. Alle vragen en of opmerkingen omtrent dit thema kunt u mailen naar onze beheerder, van wie u de gegevens vindt onder “Impressum”. Bij eventueel beklagrecht staat u een toezichthoudende autoriteit bij.

Analyse Tools en tools van derden

Waneer u onze website bezoekt, kan er gebruik gemaakt worden van uw “surfgedrag” dat gebeurt in het geval van “cookies” en met zogenaamde analyse programma’s. In de regel verloopt analyse van surfgedrag anoniem. Uw surfgedrag kan niet op u verhaald worden. U hebt hierin de mogelijkheid om een analyse tegen te spreken of u te beschermen door middel van een spamfilter. Gedetailleerde info hierover vindt u verderop in onze toelichting over de bescherming van persoonsgegevens. Hoe u een analyse tegen kunt spreken, wordt verderop toegelicht.

2) Algemene uitleg en informatieplicht

Persoonsgegevensbescherming

De directie en de beheerder van onze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld in navolging van de gestelde regels met betrekking tot bescherming van uw persoonsgegevens, alsmede deze toelichting op persoonsgegevens-bescherming. Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden verschillende persoonsgegevens gebruikt, gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De beschikbare toelichting over de bescherming van persoonsgegevens verklaart welke data wij gebruiken en waarvoor deze gebruikt wordt. Ook door wie en met welk doel deze data gebruikt wordt, wordt toegelicht. Wij wijzen u erop dat dataverkeer op het internet onveiligheden kan vertonen, bijvoorbeeld door email verkeer. Bescherming tegen deze invloeden van derden is niet mogelijk.

Toelichting verantwoordelijke(n)

Degene wie verantwoordelijk is voor deze website is:

Emsländer Baustoffwerke
GmbH & Co. KG
Rakener Straße 18
49733 Haren/Ems
Deutschland.

Telefoonnummer: +49 (0) 5932 7271-0
email: kontakt@emslaender.de

Verantwoordelijke(n) is/zijn natuurlijke of juridische personen wie alleen of gezamenlijk beslissen over het gebruik van en met welke middelen deze persoonsgegevens (bijvoorbeeld: namen, email adressen) verwerkt worden.

Herroeping van instemming van datagebruik

Veel datagebruik processen zijn uitsluitend mogelijk met uw instemming. Deze instemming is te allen tijde door u te herroepen. Een eenvoudige email aan datenschutz@emslaender.de is voldoende. Deze herroeping wordt niet ongedaan gemaakt, tenzij u deze opdracht aan ons verleend. Dwingende of juridische zaken, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

Beklagrecht en toezichthoudende autoriteit

In geval van juridische onjuistheden inzake de toelichting over de bescherming van persoonsgegevens staat u een toezichthoudende autoriteit bij. In dit geval is dat de provinciaal verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van de provincie waarin ons bedrijf gevestigd is. Contact hiermee opnemen kan door op de volgende link te klikken: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rechten met betrekking tot dataverkeer

U heeft het recht data, welke wij op grond van uw toestemming of door het aangaan van een overeenkomst automatisch verwerken aan u of aan derden, in een leesbaar formaat overhandigd te krijgen of te overhandigen aan door u aangewezen (juridische) personen. Dit kan alleen worden verlangd wanneer dit op grond van technische mogelijkheden te verzorgen is.

TLS en SSL versleutelingen

TLS en SSL versleutelingen zijn encryptie-protocollen die vertrouwelijke communicatie, zoals aanvragen of bestellingen, tussen computers (bijvoorbeeld op het internet) beveiligen. Een versleutelde verbinding herkent u, wanneer u in de adresregel in de browser kijkt, aan de wisseling van “http://” naar https:// en aan het “slot symbool” in de browser regel. Wanneer deze geactiveerd is kan uw data welke u ons zendt, niet door derden worden gelezen.

Rectificatie, blokkeren of verwijdering

U heeft binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloos inlichtingen op te vragen over de herkomst, het gebruik, ontvanger(s) van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast hebt u te allen tijde het recht op rectificatie, blokkeren of verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen. Alle vragen en of opmerkingen omtrent dit thema kunt u, zoals eerder aangegeven, mailen naar onze beheerder, van wie u de gegevens vindt onder “Impressum”.

Bezwaar tegen reclame emails

Binnen het kader van de informatieplicht is het gebruik van openbare contactgegevens voor het versturen van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame verboden. De beheerder(s) behouden zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame- of spam-emails.

3) Verzameling van persoonsgegevens op onze website

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketing doeleinden interessant. Cookies richten geen schade aan en bevatten geen virussen. De meeste cookies zijn de zogenaamde “session-cookies”. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Overige cookies blijven op uw computer opgeslagen net zo lang tot u deze zelf verwijderd. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt wanneer om goedkeuring van cookies wordt gevraagd. Ook kunt u instellen dat cookies automatisch verwijderd worden na het afsluiten van een webpagina. Bij het deactiveren van cookies kan het zijn dat u niet de gehele website kunt bezoeken of de functionaliteit beperkt is.

Cookies, welke gebruikt worden voor het elektronische dataverkeer of voor door u gewenste functies zoals gebruik van een winkelmandje vereist zijn, worden op basis van artikel 6 Abs.1 lid f DSGVO opgeslagen. De beheerder heeft een rechtmatige interesse in het opslaan van deze cookies om de website technisch fouten vrij te kunnen aanbieden. In hoeverre andere cookies, bijvoorbeeld voor analyse doeleinden inzake uw surfgedrag worden gebruikt, wordt in deze toelichting over de bescherming van persoonsgegevens afzonderlijk behandeld.

Server Log Data

De provider van de website haalt verschillende gegevens op en slaat automatisch informatie op in zogenaamde Server-Log-Bestanden, welke uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze bevatten:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Hostname van de betreffende computer of laptop
  • Tijdstip van inloggen
  • IP adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere data bronnen is niet beoogd.

Basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6 Abs.1 lid b DSGVO, waaraan de verwerking van data volgens een contract of precontractuele maatstaf voldoet.

Contactformulier

Wanneer u bij ons informatie opvraagt via ons contactformulier op onze website worden uw gegevens van dat formulier inclusief alle gegevens welke betrekking hebben op de verwerking en het beantwoorden van het formulier opgeslagen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.

De taak welke u ons geeft in het contactformulier wordt enkel en alleen uitgevoerd met uw toestemming (artikel 6 Abs.1 lid a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een kort en bondige kosteloze email naar onze beheerder volstaat. Deze herroeping wordt niet ongedaan gemaakt, tenzij u deze opdracht aan ons verleend. Dwingende of juridische zaken, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

De door u, in het contactformulier, doorgegeven gegevens blijven in ons bezit, totdat u de login gegevens wist, u ons opdracht geeft in de data te verwijderen of het doel, met welke de gegevens gebruikt zijn, is bereikt. Dwingende of juridische zaken, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

Registratie op deze website

U kunt u op onze website registreren om meerdere functies op de website te kunnen gebruiken. De daarvoor benodigde en ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel (diensten, aanbieding) waarvoor deze zijn ingegeven. De verplichte velden dien altijd volledig ingevuld te worden anders vindt er geen registratie plaats.

Bij belangrijke wijzigingen omtrent een aanbieding of bij technisch noodzakelijke wijzigingen wordt u te allen tijde geïnformeerd op het door u ingegeven email adres.

Bij registratie op onze website worden alle door u ingevulde gegevens volgens artikel 6 Abs.1 lid a DSGVO verwerkt. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een kort en bondige kosteloze email naar onze beheerder volstaat. Deze herroeping wordt niet ongedaan gemaakt, tenzij u deze opdracht aan ons verleend. Dwingende of juridische zaken, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

De gegevens welke bij registratie aan ons zijn overgedragen, worden opgeslagen zolang u geregistreerd blijft. Daarna worden deze verwijderd. Dwingende of juridische zaken, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

Commentaar mogelijkheid op deze website

Wanneer u onze commentaar mogelijkheid gebruik, wordt naast uw commentaar ook de gegevens betreffende het tijdstip van melden, email adres en wanneer u niet anoniem commentaar levert de gebruikersnaam, opgeslagen.

Opslaan van het IP adres

IP adressen, van personen wie commentaar leveren, worden automatisch opgeslagen. Dit wordt gedaan omdat deze commentaren niet op voorhand worden getoetst met betrekking tot de inhoud ervan. Bij misdragingen, beledigingen of propaganda kunnen we via dit IP adres de overtreder traceren en juridisch stappen ondernemen.

Opslag termijn van commentaren

Commentaar met de daarbij behorende gegevens (bijvoorbeeld IP adres) wordt opgeslagen op onze site. Dit blijft zichtbaar totdat de inhoud ervan volledig verwijderd wordt of op juridische gronden, per direct verwijderd wordt.

Juridische basis

De opslag van commentaar geschied op grond van uw toestemming, volgens artikel 6 Abs.1 lid a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een kort en bondige kosteloze email naar onze beheerder volstaat. Deze herroeping wordt niet ongedaan gemaakt, tenzij u deze opdracht aan ons verleend. Dwingende of juridische zaken, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

4) Social Media

Op onze website zijn verschillende plug-ins met betrekking tot social media, bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Google+ geïntegreerd.

Facebook plug­-in (like & share button)

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Deze plug-in herkent u op onze site aan het bekende Facebook logo of de “like” button. Een overzicht van Facebook plug-ins vindt u op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt er een directe verbinding gelegd tussen uw browser en de Facebook server. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP adres onze website hebt bezocht. Wanneer u de “like” button aanklikken en ingelogd bent bij Facebook, kunt u inhoud van onze website delen in uw Facebook account. Facebook heeft dan de mogelijkheid om uw bezoek aan onze site in haar gebruikers database op te slaan. Wij wijzen u erop dat wij hier niet van in kennis worden gesteld en de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij Facebook. Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens door Facebook vindt u onder: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website registreert, dient u uit te loggen van uw Facebook account.

Twitter plug-in

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA. Deze plug-in herkent u op onze site aan het bekende Twitter logo.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt er een directe verbinding gelegd tussen uw browser en de Twitter server, Wanneer u Twitter gebruikt alsmede de functie re-tweet, wordt informatie van de door u bezochte websites samengevoegd met uw Twitter account en voor andere Twitter gebruikers openbaar gemaakt. Wij wijzen u erop dat wij hier niet van in kennis worden gesteld en de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij Twitter. Nadere toelichting over de bescherming van persoonsgegevens door Twitter vindt u onder: https://twitter.com/privacy.

Uw instellingen met betrekking tot persoonsgegevensbescherming kunt u bij Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder: https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Google+ aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Het registreren en doorgeven van informatie: met behulp van Google+ button kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. U en andere gebruikers ontvangen persoonlijke inhoud van Google en onze partners. Google slaat de informatie waarvoor u door op de button +1 te klikken gegeven heeft, alsmede informatie over de site welke u bij het klikken op +1 bekeken heeft. Uw +1 klikken, kunnen samen met uw profielnaam en uw foto in google services, zoals zoekfuncties, profiel instellingen of andere plaatsen op websites in een advertentie ingevoegd worden.

Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om de Google diensten voor u en anderen te optima- liseren. Om de Google+ button te kunnen gebruiken, dient u een openbaar Google profiel te hebben dat in ieder geval uw naam bevat. Deze wordt in alle Google diensten gebruikt. In sommige gevallen kan uw naam een andere naam vervangen welke u bij het delen van inhoud vanuit uw Google account ingevoerd heeft. De identiteit van uw Google profiel kan door andere gebruikers misbruikt worden doordat men uw email adres kent of beschikt over andere geïdentificeerde info.

Gebruik van door registratie verkregen data: Naast bovengenoemde uitleg van het doel van registratie wordt door u ter beschikking gestelde informatie, overeenkomstig de geldende toelichting over de bescherming van persoonsgegevens van Google, gebruikt. Google maakt mogelijk samenvattingen van analyses, met betrekking tot de +1 activiteiten van de gebruiker, openbaar respectievelijk aan verbonden websites, uitgevers of adverteerders.

5) Analyse tools en reclame


Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Met reCAPTCHA te worden gecontroleerd of de gegevens zijn ingevoerd op onze websites (zoals in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Om te analyseren reCAPTCHA evalueert allerlei informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verblijftijd van de bezoeker op de website of die door de gebruiker muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

Gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google volgende links:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
und 
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de web analyse dienst Google Analytics. Aanbieder is: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden welke op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken een analyse te geven over het gebruik van de website. De door cookies verkregen data wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in USA en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies gebeurt op basis van artikel 6 Abs.1 lid f DSGVO. De beheerder heeft een doordachte interesse in deze analyses om zijn web aanbiedingen en reclame te optimaliseren.

IP anonimiteit

Wij hebben op onze website de functie IP anonimiteit geactiveerd. Daardoor wordt bij bestandsoverdracht uw IP adres via de economische regio van de Europese lidstaten en in andere bondgenoten in de USA afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres aan de server van Google in de USA afgegeven en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website kan Google gebruik maken van de informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten inzake web activiteiten samen te stellen en om diensten naar de beheerder te berichten. Binnen het kader van Google Analytics wordt uw IP adres vanaf uw browser niet samengevoegd met andere data van Google.

Browser plug-in

Wanneer u wenst kunt u het automatisch installeren van cookies op uw computer verhinderen; dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde functies op deze website of andere sites niet volledig functioneren of niet door u te gebruiken zijn. Buiten dat kunt u het gebruik door Google van data met betrekking tot uw gebruik en bezoek op deze website (inclusief uw IP adres) verhinderen. Dit kunt u verhinderen door de volgende link met browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen data registratie

U kunt de registratie van data door Google Analytics blokkeren wanneer u op de onderstaande link klikt. Er wordt dan een zogenaamde Opt-Out-Cookie geplaatst die ervoor zorgt dat uw gegevens bij een volgende bezoek op deze website niet geregistreerd worden: met andere woorden: Google Analytics wordt gedeactiveerd.

Meer informatie met betrekking tot de omgang van gebruikers data door Google Analytics, vind u in de toelichting over de bescherming van persoonsgegevens van Google.

6) Nieuwsbrief

Nieuwsbrief bestanden

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrieven wilt ontvangen, hebben wij een geldig email adres en aanvullende gegevens nodig waaruit blijkt dat u de eigenaar van dit email adres bent en instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Alle gegevens zijn niet vrijwillig: er zijn verplichte velden welke men moet invullen om de registratie te voltooien. Deze data gebruiken wij enkel en alleen voor de verzending van de nieuwsbrief en wordt niet doorgegeven aan derden.

De verwerking van data inzake het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend met uw toestemming en volgens artikel 6 Abs.1 lid a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Door op “afmelden” te klikken in de nieuwsbrief of. Deze herroeping wordt niet ongedaan gemaakt, tenzij u deze opdracht aan ons verleend. Dwingende of juridische zaken, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven ongewijzigd

De door u ingevulde gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen. Wanneer de nieuwsbrief wordt afgemeld, verwijderen wij deze gegevens. Data, gebruikt voor andere doeleinden op onze website blijven ongewijzigd opgeslagen.

7) Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website gebruikt zogenaamde Web Fonts om van data met verschillend lettertype een  samenhangende weergave te creëren, welke door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het opvragen van een site laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om tekst en lettertype correct weer te geven.

Bij de uitvoering van uw opdracht dient uw browser  de juiste verbinding te maken en daarvoor de benodigde data vanaf de Google server overnemen. Daarvoor verlangt Google dat u de website opent vanuit uw IP adres. Het gebruik van de Google Web Fonts resulteert in een goede samenhangende weergave van onze Online aanbieding waarin de beheerder een rechtmatige interesse heeft om de website technisch fouten vrij te kunnen aanbieden op basis van artikel 6 Abs.1 lid f DSGVO.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Voor verdere informatie inzake Google Web Fonts, verwijzen we u naar: https://developer.google.com/fonts/faq en voor de toelichting over de bescherming van persoonsgegevens van Google naar: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Onze website maakt gebruikt van de kaartendienst Google Maps met behulp van API. Aanbieder hiervan is: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 1california 94043, USA.

Om de functie van Google Maps te kunnen gebruiken dienen wij uw IP adres op te slaan. Die data wordt overgedragen naar een server van Google in USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft daarop geen toezicht en invloed.

Het gebruik van Google Maps resulteert in een rechtmatige interesse van de beheerder om de website technisch fouten vrij te kunnen aanbieden en om de vindbaarheid van onze vestigingsplaatsen te vereenvoudigen. Alles geschiedt op basis van artikel 6 Abs.1 lid f DSGVO.

Meer informatie met betrekking tot omgang met gebruikers gegevens vindt u in de toelichting van bescherming van persoonsgegevens van Google: https://www.google.de/intl/policies/privacy/.

Handelaars zoeken