Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Onze kwaliteitseis

Niets is voor ons belangrijker als de duurzame tevredenheid van onze klanten. Naast een uitstekende klantenservice en competente advisering worden onze productietechnologieën in intensieve onderzoek- en ontwikkelingsarbeid permanent verbeterd.

We nemen onze productverantwoordelijkheid serieus. Vooral tegenover de mensen en het milieu. Daarom zetten we in op natuurlijke grondstoffen. De zuiver minerale producten onderscheiden zich door gezonde bouwbiologie.

De productie vindt plaats met een ecologische/economisch gezichtspunt. Energiebesparende methoden als waterdampverharding en de inzet van grondwater in plaats van drinkwater ontzien natuurlijke voorraden. Tijdens de productie ontstaan geen milieu belastende afvalstoffen, emissies of afvalwater.

De kringloop sluit zich met de recycling. Gebroken kan het metselwerk inclusief mortel tot 100% hergebruikt worden in het productieproces. De zandwinningplaatsen worden na ontgraven opnieuw gecultiveerd en in natuurlijke staat teruggebracht. Er ontstaan natuurlijke biotopen en natuurgebieden.

Handelaars zoeken